Kommunisera, tacka, ge och få feedback och engagera.

Eller är det ducka, röra, forma och engagera? Nej det är inte Rugby vi spelar, hitta istället den bästa lösningen enkelt med Zest. Med fyra moduler som fokuserar på delaktighet, så motiverar Zest lag att arbeta tillsammans och forma starka band mellan individer och grupper.

Genom att föreslå idéer, ge feedback, och visa uppskattning blir teamen sammansvetsade kring kommunikation och delaktighet.

Positiva mänskliga relationer

Förbättra de positiva mänskliga relationerna, genom att dela idéer och feedback.

Träna hjärnan genom att dela kreativa idéer eller ge konstruktiv feedback på hur andra kan arbeta smartare. Din väg till goda arbetsrelationer med öppna och ärliga medarbetare görs enklare med Zest, vilket ger personerna i teamen möjlighet att dela med sig av sin kunskap.

Feedback
Ideas

Igenkänning och belöning

Få dina kollegor att säga “tack” eller “bra jobbat” till sina kollegor, med ett klick.

Främja positiva gärningar genom att ge erkännande och uppmuntran. Med fem “Zest” att skicka varje vecka kan alla vara delaktiga i att skapa en kultur av tacksamhet.

MyZest

Smidig kommunikation

Med direkta meddelanden, företagsomfattande kommunikation, öppen feedack och statusuppdateringar, så kan du nå alla med Zests många kommunikationskanaler.

Med Company Message funktionen kan även stora och komplexa företagen snabbt nå ut till sina team och sin personal. Tydliga, enkla meddelanden är nyckeln till att få alla uppdaterade och arbetandes mot samma mål.

En och en, en till många, eller alla till en; kommunikation med kollegor ärligt och öppet i realtid är essensen av delaktighet.

Company Message

Framgångs historia

Julien Gazel
Contract Manager
Vi valde Zest av två skäl: för det första, enkelheten och mångfalden av funktionerna. För det andra: tillgänglighet. Zest kan nås likväl både från dator och via en mobilapplikation, och flexibiliteten är verkligen viktig för oss.

Testa Zest gratis

Upptäck hur Zest kan få din verksamhet att öka prestationen, motivation och engagemang på alla nivåer. Testkör Zest gratis i 14 dagar nu!

Utforska resten av Zest

Listen
Få värdeful insikt i de sanna nivåerna av engagemang genom att lyssna på de anställdas nöjdhet, åsikter och värderingar.
Perform
Tydlig inriktning, kontinuerliga möjligheter att utvecklas och smidigt samarbete skapar en kultur av högpresterande team.