Alla vill bli hörda. Utmaningen är vanligtvis att lyssna.

Ge lyssnandet en framträdande roll i arbetet för ert medarbetarengagemang. Det har två olika effekter: 1, anställda som känner sig hörda känner sig uppskattade. 2, chefer får insikter i vad som verkligen driver deras anställda till att prestera som bäst.

Månatliga värden, veckoenkäter, dagliga humörsmätningar… Vilken frekvens du än väljer, lyssnar du med Zest så kommer du få fram ohörda resultat.

Börja ta pulsen

Förstå hur de anställda verkligen mår genom att lyssna på deras humör. Oavsett om de anställda svarar hur de mår av eget initiativ, eller om du skickar en förfrågning, så ger Moods realtids insikt i hur teamet mår.

Se hur Mood:et utvecklats över tid på individuell, team eller företagsnivå och ta steg för att diskutera med medarbetarna. Få notis ifall humör är låga och ta förebyggande åtgärder för att behålla anställda i risk för utbränning mm. Zest ger även möjligheten till SOS-meddelanden till enskild chef skulle något allvarligare hända någon anställd.

Modd

Bedöm engagemangsnivåerna

Gör din organisation mer framgångsrik genom att lyssna till anställdas åsikter och erfarenheter (exempelvis gällande senaste omorganisationen eller det kommande strategiska initiativet) via enkelanvända men mycket anpassningsbara enkäter.

Skicka ut enkäter med färdiggjorda mallar, eller skapa din egna. Polling med Zest ger dig snabb och smidig insikt i anställdas åsikter. Inklusive ett stort frågebibliotek och oändliga anpassningsmöjligheter, att förstå ditt team har aldrig varit enklare.

Poll

Justera och motivera

Främja organisationens kulturinriktning genom identifiering av vad som verkligen motiverar de anställda.

Upptäck vilka drivkrafter som är viktigast för ditt lag via Key Driver kampanjer. Kombinera den här erfarenheten med insikter från Engagement Meter, vars frågor är framtagna i samarbete med professionell arbetsplatspsykologer, för att få en helhetsbild av lagets inriktning och motivationsnivåer.

Engagement Meter
Key Driver

Framgångs historia

HR innovation gör Van Cleef & Arpels strålande

Céline Gallet
Talent Manager
Vi sätter HR i fokus för vårt uppdrag. Zest ger oss möjlighet att förbättra engagemanget, inte bara mellan chefer och anställda men över avdelningar och team.

Testa Zest gratis

Upptäck hur Zest kan göra så ditt företag förbättrar resultatet, motivationen och engagemanget på alla nivåer. Testkör Zest gratis i 14 dagar nu!

Utforska resten av Zest

Perform
Tydlig inriktning, kontinuerliga möjligheter att utvecklas och smidigt samarbete skapar en kultur av högpresterande team.
Share
Ärlig feedback, öppen kommunikation och frekvent uppskattande är nycklar till utveckling och delad framgång.