Ett litet steg för individen. Ett stort steg för laget.

Att uppnå lagframgång börjar med att öka individens prestation. Tydliga mål, kontinuerlig utveckling av kunskaper och frekventa möjligheter till självreflektion skapar medarbetare som är nöjda med sin professionell resa och roll.

Låt individen och laget prestera skyhögt med Zests många kanaler för att inrikta, utveckla och samarbeta.

Sikta och uppnå nya höjder

Proffessionell utveckling, och känslan av bedrift, är bränslet till den anställdas glöd.

Stärk anställdas beslutsamhet att nå personliga mål, genom att se vilka nya färdigheter de behöver och följ deras framsteg i realtid. Detta kommer accelerera ditt företag och utveckla din personal.

Varesig det gäller personlig kunskapsutveckling eller ansvarstagande att nå de viktigaste målen i ett projekt , att ha en klar väg till professionell utveckling är nyckeln för bättre resultat.

Goals
Skills

Modernisera prestationsmätningar

Vi lever i en högteknologisk, effektiv, snabbutvecklande värld – borde inte prestationsmätningarna vara likadana?

Zests Check-ins modul tar bort stressen från personalutvärderingar och följer ditt företags rytm. Anställda ökar prestationerna med regelbunden självreflektion och en tydlig utvecklingsbana, medan chefer är stärkta av regelbundna ledarskaps- och coachningsmöjligheter baserade på delad fakta och känslor. Det är ett kraftigtutvecklingssamtal för alla inblandade.

Gör prestationsutveckling tillgänglig, med enkelanvänd teknik. Det tar inte längre än en kafferast.

Check-ins

Rastplats som skapar bättre samarbete

Effektivt samarbete leder till den bästa utvecklingen och det spelar ingen roll var personerna i teamet är fysiskt.

Arbete med gemensamma projekt ger mening utanför individens egna arbetsuppgifter. Se utvecklingen accelera när projektsamarbeten är responsiva , smidiga och effektiva tack vare Zest Project modul.

Projects

Framgångs historia

Moderniserade utvecklingssamtal på Decathlon

Eric Guinard
CEO Decathlon Japan
Zest gör det möjligt för oss att övervaka motivationer och övergripande stämning inom teamet. Det är en översikt som gör det enkelt att se ifall alla stöttas regelbundet av en incheckning med sin coach eller chef.

Testa Zest gratis

Upptäck hur Zest kan få din verksamhet att öka prestationen, motivation och engagemang på alla nivåer. Testkör Zest gratis i 14 dagar nu!

Utforska resten av Zest

Listen
Få värdeful insikt i de sanna nivåerna av engagemang genom att lyssna på de anställdas nöjdhet, åsikter och värderingar.
Share
Ärlig feedback, öppen kommunikation och frekvent uppskattning är nycklarna till tillväxt och delad framgång.